Disclaimer

De webshop eelabelfactory.nl  is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie - inclusief, maar niet beperkt tot tariefinformatie - worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van Van Engelen & Evers bv, waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders. Op alle offertes en producten van eelabelfactory.nl zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Van Engelen & Evers bv behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

eelabelfactory.nl  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Van Engelen & Evers bv kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Engelen & Evers bv

Van Engelen & Evers bv is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

Nieuwsbrief

Wees als eerste op de hoogte over speciale acties,
updates en nieuwe producten

Ander product?

Op zoek naar emblemen, leren labels, lint, band of jacquard stoffen...

GA NAAR EE LABELS