Privacy beleid

1. Gebruik
eelabelfactory.nl streeft ernaar om de privacy van alle bezoekers van onze website eelabelfactory.nl te garanderen. De door jou aangeleverde informatie zal nooit met derden worden gedeeld. Lees het onderstaande privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door, zodat je weet hoe jouw gegevens worden gebruikt en beschermd.

Door deze website te gebruiken en orders te plaatsen, stem je in met het verzamelen van je gegevens en ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden voor de overdracht van gegevens conform de voorwaarden van dit privacybeleid. Gebruik de website niet als je het hier niet mee eens bent.

2. Gegevens die we van u verzamelen
Wanneer je onze website www.eelabelfactory.nl bezoekt, je aanmeldt of producten bestelt, kan het zijn dat je wordt gevraagd naar specifieke persoonsgegevens, waaronder je bedrijfs- en persoonsnaam, contactgegevens en creditcard- of bankgegevens. eelabelfactory.nl heeft in geen geval toegang tot je creditcard- of bankgegevens en ons betalingssysteem is streng beveiligd.

Wel kan er informatie worden verzameld over de manier waarop je de website gebruikt en kan informatie over berichten die je op de website plaatst of per e-mail of post naar ons verstuurt, worden bewaard.

Zorg dat je altijd een geldig e-mailadres opgeeft. Als je dat niet doet, kunnen we jouw bestelling niet accepteren. Stel ons direct op de hoogte wanneer je e-mailadres en/of leveringsadres is of zal worden gewijzigd tussen het moment van bestellen en de levering van uw bestelling. Als je dat niet doet, kunnen we niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet-nakomen van onze verplichtingen als gevolg van deze onaangekondigde wijziging.

3. Beperkingen
Van Engelen & Evers b.v. is eigenaar en exploitant van deze website. Alle inhoud op deze website is beveiligd en valt onder de wet- en regelgeving met betrekking tot copyright en handelsmerken. Niets van Van Engelen & Evers b.v. mag worden gekopieerd, verstuurd, verspreid, gereproduceerd, heruitgegeven of geüpload, of worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

4. Gebruik van uw gegevens
Jouw gegevens stellen ons in staat om je toegang te geven tot de onderdelen van onze website en je de door jouw bestelde goederen te leveren. Ze stellen ons bovendien in staat om contact met je op te nemen wanneer dat nodig is in het kader van jouw bestellingen. We zullen de gegevens die worden verzameld bovendien gebruiken en analyseren om onze dienstverlening te ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen. Meer specifiek kunnen we jouw gegevens gebruiken om je te vragen naar je mening over onze diensten en je zo nu en dan op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen of ontwikkeling op onze website of in onze dienstverlening. Bovendien kunnen we jouw gegevens, op basis van vrijwillige aanmelding, gebruiken om u per e-mail op de hoogte te houden van interessante producten in ons aanbod. Als je hierover op een later moment van mening verandert, kun je ons dat laten weten.

5. Beëindiging
Deze overeenkomst kan door beide partijen op elk gewenst moment worden beëindigd.

6. Inzage, wijziging en beveiliging
Je hebt het recht om de gegevens die wij over je hebben in te zien en je kunt ons verzoeken om eventuele wijzigingen aan te brengen om te zorgen dat deze juist en recent blijven.

Wij beschikken over veiligheidsmaatregelen voor de bescherming van je gegevens tegen toegang door onbevoegden en tegen onwettig gebruik, onbedoeld verlies, vernietiging of beschadiging. We kunnen niet garanderen dat onze website altijd beschikbaar is en geen fouten vertoont, noch dat deze vrij zal zijn van virussen of enige andere schadelijke elementen.

7. Standaard verkoopvoorwaarden
Prijzen en voorwaarden kunnen variëren. Het wordt aangeraden om deze te controleren voordat je een nieuwe bestelling plaatst. Alle rechten, overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Prijzen zijn inclusief btw en leveringskosten. Levering vindt plaats door GLS voor NL/België en door TNT voor de overige landen. Van Engelen & Evers b.v. is niet aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van organisatorische problemen bij transportbedrijven in de betrokken landen. Van Engelen & Evers b.v. is niet aansprakelijk voor langere leveringstijden, beschadiging of verlies door het transportbedrijf.

Op deze website worden uitsluitend creditcard- en bankbetalingen geaccepteerd. Je ontvangt per e-mail bericht zodra de betaling is ontvangen.

Omdat de etiketten speciaal voor jou worden gemaakt en voor geen ander doel kunnen worden gebruikt, is Van Engelen & Evers b.v. niet aansprakelijk als je van gedachte verandert, noch voor spelfouten, kleur- of lettertypewijzigingen, tenzij je de gecorrigeerde gegevens nog op de dag van bestelling aan ons doorgeeft. Je krijgt geen geld terug voor je bestelling als je de gebruiksinstructies niet hebt gevolgd.

Kleine verschillen in kleur en lettertype kunnen voorkomen.

In alle andere gevallen zal het product opnieuw worden gemaakt zodra de betaling daarvoor is ontvangen.

Elke bestelling wordt binnen de op de website vermelde termijn verstuurd. Als een product tijdelijk niet beschikbaar is als gevolg van voorraadtekorten, zul je daar direct van op de hoogte worden gesteld. Als het bestelde product niet kan worden geleverd, zul je daar per e-mail van op de hoogte worden gesteld. Indien we er niet in slagen om tot overeenstemming te komen over een alternatief product of wanneer dit alternatieve product ook niet leverbaar is, zullen reeds uitgevoerde betalingen worden teruggestort. eelabelfactory behoudt zich het recht voor om producten op ieder moment van de website te halen.

eelabelfactory.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verwijderen van producten van de website of voor het weigeren om een order te verwerken.

Alle leveringen worden naar het leveringsadres verstuurd dat door jou op de bestelling is aangegeven. eelabelfactory.nl is niet aansprakelijk voor het niet-leveren van een product als het leveringsadres onjuist is, tenzij dit het gevolg is van fouten aan onze zijde. In het laatste geval zullen we ervoor zorgen dat zo snel mogelijk een identiek product zal worden geleverd.

8. Bijzondere bestellingen
eelabelfactory.nl kan wereldwijd etiketten leveren.

9. Betaling
Voor elke bestelling die je plaatst, ontvangt je een e-mailbevestiging met je ordernummer, bestelgegevens en betalingsbevestiging (via bank of creditcard). Omdat we uitsluitend persoonlijke etiketten en producten leveren, kan de productie pas worden gestart nadat de betaling is ontvangen.

We zorgen ervoor dat je bestelling wordt uitgevoerd via een beveiligde verbinding. We zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade of verlies die ontstaat wanneer derden onbevoegd toegang krijgen tot de gegevens die je over deze beveiligde verbinding verstuurt. De beschikbare betalingsvormen staan op de website vermeld.

10. Bestellen
De technische stappen die u als koper moet uitvoeren om via de website een bestelling te plaatsen, staan hieronder beschreven: Stap 1: Voeg de gewenste artikelen toe aan je winkelwagen Stap 2: Maak een gebruikersaccount of profiel aan met alle verplichte betalings- en verzendgegevens (verplichte velden zijn gemarkeerd met een *). Je bent als koper zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door jou opgegeven gegevens in uw account. Plaats geen bestellingen als deze gegevens onjuist zijn. Stap 3: Kies een betalingsmethode en bevestig de bestellingsdetails. Stap 4: Voer je betalinggegevens in en bevestig de betalingsdetails.

11. Minimumleeftijd
a) Indien je een bestelling plaatst met producten waarvoor een minimumleeftijd geldt, wordt je bij het plaatsen van de bestelling gevraagd te verklaren dat je de vereiste wettelijke leeftijd hebt voor het aanschaffen van de producten.

b) Als de verkoper constateert dat de koper niet aan de wettelijke leeftijdseisen voor het bestellen van specifieke producten voldoet, heeft verkoper het recht om de bestelling zonder kennisgeving te annuleren.

12. Overmacht
De verkoper is niet aansprakelijk voor vertragingen of het niet nakomen van zijn verplichtingen als dit het gevolg is van gebeurtenissen of omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van verkoper liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot force majeure, arbeidsconflicten, ongevallen, oorlog, brand, communicatie-, telecommunicatie- of computerstoringen, fabrieks- of machine-uitval of tekorten aan of het niet voorhanden zijn van natuurlijke grondstoffen. In dergelijke gevallen zal verkoper het recht hebben zijn verplichtingen op te schorten.

13. Geldigheid
De beslissing van een bevoegde rechtbank dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is, heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, die onverminderd van kracht blijven, met uitzondering van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling, als ware de overeenkomst gesloten zonder de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling.

14. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden
De verkoper heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Dit is echter niet van invloed op de voorwaarden die door koper zijn geaccepteerd op het moment van bestellen.

15. Toepasselijk recht
De interpretatie en uitvoering van deze Algemene Voorwaarden wordt beheerst door het Nederlands recht en zal onderworpen zijn aan de exclusieve rechtsmacht van de Nederlandse rechtbanken.

Nieuwsbrief

Wees als eerste op de hoogte over speciale acties,
updates en nieuwe producten

Ander product?

Op zoek naar emblemen, leren labels, lint, band of jacquard stoffen...

GA NAAR EE LABELS